DIGID EN MACHTIGEN

Voordat de rijschool een theorie-examen, praktijkexamen of tussentijdse toets kan aanvragen, moet de leerling de rijschool eerst machtigen door middel van een DigiD.

DigiD aan vragen:

Uitleg over het machtigen:

Gezondheidsverklaring aanvragen: